Olga's Gallery

Name Index


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

W
        Wade, Captain William
        Wagner, Richard
        Waldstein, Mariana
        Wales, Prince of
        Walker, Reverend Robert
        Warham, William
        Watteau, Jean-Antoine
        Wellington, Duke of || (2) || (3) ||
        Wertheimer, Esq., Charles J.
        Wertheimer, Misses
        Weyden, Rogier van der
        Wharton, Elizabeth
        Wharton, Philadelphia
        Wharton, Philip, Lord
        Whistler, James Abbott McNeill
        White, Mrs. Henry
        Wibley, Mrs. Charles
        Wignacourt, Alof de
        Wilkie, Sir David
        Wilkinson, Squire John
        William II of Orange, Prince
        Winkelmann, Johann Joahim
        Winterhalter, Franz Xaver
        Witz, Konrad
        Wolgemut, Michael
        Wollaston, William
        Wulf, V. V.
        Wyatt, James

X

Y
        Yakovlev, F. Ye.
        Yakovlev, M. S.
        Yakovleva, S. S.
        Yakunchikova, Maria
        Yanenko, Ya. F.
        Yaroslavov, Mikhail
        Yashvil, Natalia
        Yemelyanova, A. I. || (2)
        Yermolova, Maria
        Yershova, V. I.
        Yezersky, A. D.
        Yudin, Sergey
        Yusupov, Count Sumarokov-Elstone, Prince Felix
        Yusupov, Prince Nikolay
        Yusupova, Princess Tatyana Alexanrovna
        Yusupova, Princess Zinaida
        Yuzhin, Alexander

Z
        Zabela, Ivan
        Zabela-Vrubel, Nadezhda || (2) || (3) || (4) || (5) || (6) || (7) ||
        Zabela, Piotr
        Zabelin, Ivan
        Zagryazhskaya, Catherine
        Zárate, Antonia || (2) ||
        Zaryanko, Sergey
        Zborowska, Anna || (2) ||
        Zborovski, Leopold
        Zelentsov, Kapiton
        Zhdanovich, A. P.
        Zhdanovich, Anna
        Zhdanovich, M. P.
        Zhdanovich, N. P. || (2) ||
        Zhdanovich, O. P.
        Zhdanovich, P. P.
        Zhdanovich, P. V.
        Zhdanovich, Ye. P.
        Zherebtsova, Olga
        Zhukovsky, Vasily
        Zola, Emile || (2) ||
        Zubov, P. N.
        Zubova, Nataly
        Zunica, Manuel Osorio Manrique de
        Zubov, Alexey
        Zurbarán, Francisco de
        Zvetkov, Ivan
 
 

Home    Artist Index    Country Index

Contact us: E-mail