Olga's Gallery

Nicolas Poussin - Melpomene, Erato, and Polymnia.

Oil on wood. Louvre, Paris, France. More.

Nicolas Poussin. Melpomene, Erato, and Polymnia.