Olga's Gallery

Ivan Vishnyakov


Portrait of S. S. Yakovleva.

1756. Oil on canvas. The Hermitage, St. Petersburg, Russia.

Ivan Vishnyakov. Portrait of S. S. Yakovleva.