Olga's Gallery

Alexey Venetsianov


Portrait of Lubov Stromilova.

1820-21. Pastel on vellum. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Alexey Venetsianov. Portrait of Lubov Stromilova.