Olga's Gallery

Victor Vasnetsov


Portrait of Zinaida Sredina.

1909. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Victor Vasnetsov. Portrait of Zinaida Sredina.