Olga's Gallery

Jacopo Robusti, called Tintoretto


Modello for Paradiso. Detail.

1587-88. Oil on canvas. 164 x 492 cm. Thyssen-Bornemisza Collection, Madrid, Spain.

Jacopo Robusti, called Tintoretto. Modello for Paradiso. Detail.