Olga's Gallery

Jacopo Robusti, called Tintoretto


Portrait of Jacopo Sansovino.

1566. Oil on canvas. 70 x 65 cm. Galleria degli Uffizi, Florence, Italy.

Jacopo Robusti, called Tintoretto. Portrait of Jacopo Sansovino.