Olga's Gallery

Zinaida Serebriakova


View from a Window. At Neskuchnoye.

1910. Tempera on paper. 68.8 x 44 cm. Private collection.

Zinaida Serebriakova. View from a Window. At Neskuchnoye.