Olga's Gallery

Zinaida Serebriakova


At Neskuchnoye. Ploughing.

1908. Tempera on paper. 56 x 43.5 cm. Private collection.

Zinaida Serebriakova. At Neskuchnoye. Ploughing.