Olga's Gallery

Alexey Savrasov


Autumn.

1871. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Alexey Savrasov. Autumn.