Olga's Gallery

Alexey Savrasov


Mountain Lake, Switzerland.

1854. Watercolour on paper. Private collection, Moscow, Russia.

Alexey Savrasov. Mountain Lake, Switzerland.