Olga's Gallery

Niko Pirosmani


Shepherd with Flock.

. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. Shepherd with Flock.