Olga's Gallery

Niko Pirosmani


Sarkis Pouring Wine.

. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. Sarkis Pouring Wine.