Olga's Gallery

Niko Pirosmani


Mountain at Night.

. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. Mountain at Night.