Olga's Gallery

Niko Pirosmani


Kakhetia Sagas. Alazan Valley. Detail.

. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. Kakhetia Sagas. Alazan Valley. Detail.