Olga's Gallery

Niko Pirosmani


Peasant Woman with Children Goes for Water.

. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. Peasant Woman with Children Goes for Water.