Olga's Gallery

Niko Pirosmani


Little Kinto.

. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. Little Kinto.