Olga's Gallery

Niko Pirosmani


Actress Margarita.

. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. Actress Margarita.