Olga's Gallery

Niko Pirosmani


Lion and Sun.

. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. Lion and Sun.