Olga's Gallery

Niko Pirosmani


Black Buffalo on a White Background.

. Oil on oilcloth. Private collection.

Niko Pirosmani. Black Buffalo on a White Background.