Olga's Gallery

Niko Pirosmani


Donkey Bridge.

. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. Donkey Bridge.