Olga's Gallery

Niko Pirosmani


Train in Kakhetia.

. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. Train in Kakhetia.