Olga's Gallery

Niko Pirosmani


Healer on a Donkey.

. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. Healer on a Donkey.