Olga's Gallery

Niko Pirosmani


Black Lion.

. Oil on oilcloth. Private collection.

Niko Pirosmani. Black Lion.