Olga's Gallery

Frederick Leighton


Pavonia.

1859. Oil on canvas. 53.3 x 42 cm. Private collection.

Frederick Leighton. Pavonia.