Olga's Gallery

Boris Kustodiyev


Ride. Boris and Yu. Kustodiyevs.

1915. Ooil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Boris Kustodiyev. Ride. Boris and Yu. Kustodiyevs.