Olga's Gallery

Gustav Klimt


Baby.

1917-1918. Oil on canvas. 110.9 x 110.4 cm. The National Gallery of Art, Washington, DC, USA.

Gustav Klimt. Baby.