Olga's Gallery

Thomas Gainsborough


Mountain Landscape with Shepherd.

1783. Oil on canvas. Neue Pinakothek, Munich, Germany.

Thomas Gainsborough. Mountain Landscape with Shepherd.