Olga's Gallery

Thomas Gainsborough


Lady Alston.

1760-1765. Oil on canvas. Louvre, Paris, France.

Thomas Gainsborough. Lady Alston.