Olga's Gallery

Correggio


Apostle Simon. Detail.

1520-1524. Fresco. San Giovanni Evangelista, Parma, Italy. Read Note.

Correggio. Apostle Simon. Detail.