Olga's Gallery

Aleksey Antropov


Portrait of Princess T. A. Trubetzkaya.

1761. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Aleksey Antropov. Portrait of Princess T. A. Trubetzkaya.