Olga's Gallery

Alexey Venetsianov - Portrait of V. S. Putyatina.

1815-1816. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Alexey Venetsianov. Portrait of V. S. Putyatina.

Back to Alexey Venetsianov's Page