Olga's Gallery

Victor Vasnetsov - Alionushka.

Study. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. More.

Victor Vasnetsov. Alionushka.

Back to Victor Vasnetsov's Page