Olga's Gallery

Luca Signorelli


The End of the World, Apocalypse. Detail.

1499-1502. Fresco. Orvieto Cathedral, San Brizio Chapel, Orvieto, Italy.

Luca Signorelli. The End of the World, Apocalypse. Detail.