Olga's Gallery

Alexey Savrasov - On the Volga.

1875. Oil on canvas. The Art Museum, Kazan, Russia.

Alexey Savrasov. On the Volga.

Back to Alexey Savrasov's Page