Olga's Gallery

Nicolas Poussin - Midas Bathing in Pactolus.

1627. Oil on canvas. The Metropolitan Museum of Art, New York, USA. More.

Nicolas Poussin. Midas Bathing in Pactolus.

Back to Nicolas Poussin's Page