Olga's Gallery

Niko Pirosmani - The Tiflis Funicular.

Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. The Tiflis Funicular.

Back to Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili)'s Page