Olga's Gallery

Niko Pirosmani - Kakhetia Sagas. Alazan Valley. Detail.

Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. Kakhetia Sagas. Alazan Valley. Detail.

Back to Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili)'s Page

Home        Artist Index        Country Index