Olga's Gallery

Niko Pirosmani - Actress Margarita.

Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. Actress Margarita.

Back to Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili)'s Page