Olga's Gallery

Niko Pirosmani - Black Buffalo on a White Background.

Oil on oilcloth. Private collection.

Niko Pirosmani. Black Buffalo on a White Background.

Back to Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili)'s Page