Olga's Gallery

Niko Pirosmani - Train in Kakhetia.

Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. Train in Kakhetia.

Back to Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili)'s Page