Olga's Gallery

Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili) - Paintings Gallery

(1862- 1918)


Niko Pirosmani. Girl with a Baloon. Girl with a Baloon. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Woman with Easter Eggs. Woman with Easter Eggs. . Oil on oilcloth. House-Museum of N. Pirosmanashvili, Mirzaani, Georgia.
Niko Pirosmani. Train in Kakhetia. Train in Kakhetia. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Donkey Bridge. Donkey Bridge. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Fisherman among Rocks. Fisherman among Rocks. . Oil on oilcloth. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Niko Pirosmani. Prince with a Horn of Wine. Prince with a Horn of Wine. . Oil on oilcloth. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Niko Pirosmani. Musha with a Barrel. Musha with a Barrel. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Musha with a Wineskin. Musha with a Wineskin. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Fisherman in a Red Shirt. Fisherman in a Red Shirt. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Still Life. Still Life. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. A Large Wine Jug in the Forest. A Large Wine Jug in the Forest. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Signboard: Wine Pub. Signboard: Wine Pub. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Signboard: Wine Pub. Detail. Signboard: Wine Pub. Detail. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Woman with a Mug of Beer. Woman with a Mug of Beer. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Signboard: Cold Beer. Signboard: Cold Beer. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Lamb and Easter Table with Flying Angels. Lamb and Easter Table with Flying Angels. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Easter Lamb. Easter Lamb. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. White Cow on a Black Background. White Cow on a Black Background. . Oil on oilcloth. Private collection.
Niko Pirosmani. Black Buffalo on a White Background. Black Buffalo on a White Background. . Oil on oilcloth. Private collection.
Niko Pirosmani. Lion and Sun. Lion and Sun. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Ortachali Beauty with a Fan. Ortachali Beauty with a Fan. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Actress Margarita. Actress Margarita. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Ortachali Beauty. Ortachali Beauty. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Ortachali Beauty. Ortachali Beauty. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Woman with Flowers and Parasol. Woman with Flowers and Parasol. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Little Kinto. Little Kinto. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.