Olga's Gallery

Pietro Perugino


Portrait of Don Biagio Milanesi.

1500. Oil on panel. Galleria degli Uffizi, Florence, Italy.

Pietro Perugino. Portrait of Don Biagio  Milanesi.