Olga's Gallery

Kazimir Malevich - Arithmetics. Illustration for "

Vozropchem'" by A. Kruchenih. 1913. Lithography. 12.7 x 8.6 cm.

Kazimir Malevich. Arithmetics. Illustration  for

Back to Kazimir Malevich's Page