Olga's Gallery

Matthias Grünewald - The Mocking of Christ.

c.1503. Oil tempera on panel. Alte Pinakothek, Munich, Germany. More.

Matthias Grünewald. The Mocking of Christ.

Back to Matthias Grünewald's Page